Een gezonde leefstijl met het SLIMMER programma.

Fysiotherapie ter Horst organiseert in samenwerking met Voeding met Visie - diëtiste Linda Brouwer, Sportbedrijf Rheden en Ozzys Gym een gecombineerde-leefstijl-interventie die zich richt op het verbeteren van de leefstijl van mensen met (een hoogrisico op) obesitas. Dit programma draagt bij om diabetes type 2 te voorkomen. Het programma bestaat uit een voedings- en beweegprogramma, casemanagement en een uitstroomprogramma en duurt in totaal 24 maanden. De uitvoering is in handen van zorgverleners - huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut en lokale beweegprofessionals. Onderzoek heeft uitgewezen dat SLIMMER effectief is en goed in de praktijk uitvoerbaar is. Inmiddels draait SLIMMER enkele jaren in de praktijk.

Voor wie is dit programma?

SLIMMER is bedoeld voor volwassenen met overgewicht en een verhoogd risico op diabetes type 2 (prediabeten) en/of mensen met obesitas (BMI 30-40), die in staat zijn een leefstijlprogramma te volgen. De deelnemers worden geselecteerd en geworven door de huisarts en/of praktijkondersteuner.

Wat is het doel?

Het hoofddoel van SLIMMER is het duurzaam verbeteren van de leefstijl (voedings- en beweegpatroon) van deelnemers, om zo obesitas te verminderen. Dit draagt bij aan het verminderen van het risico op diabetes type 2 (voorkomen of uitstellen), aan de sociale participatie en de kwaliteit van leven. Het SLIMMER programma is sinds 2010 vijf keer uitgevoerd en doorontwikkeld. Het programma bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van 6 maanden. Daarna start het uitstroomprogramma van 18 maanden waarbij deelnemers begeleid worden naar lokale sport- en beweegaanbieders, ondersteund door terugkom- en monitoringsmomenten. Het gehele programma van 24 maanden wordt begeleid door een Casemanager.

Waarom is dit belangrijk?

In Nederland had in 2017 bijna 50% van de volwassenen (18 jaar en ouder) overgewicht en 14% had obesitas (RIVM, 2018). Mensen met overgewicht en obesitas hebben een hoger risico op ziekten en een lagere gezonde levensverwachting. Door de stijgende trend in overgewicht en obesitas, groeit ook het aantal mensen met diabetes. In 2013 waren er wereldwijd 382 miljoen mensen met diabetes en er wordt verwacht dat dit aantal stijgt tot 592 miljoen in 2035. Dit toenemende probleem draagt bij aan een grote ziekte- en economische last. Met name leefstijlfactoren zijn belangrijk in de ontwikkeling van obesitas en diabetes. Leefstijlaanpassing kan daarom een succesvolle strategie zijn om obesitas en diabetes aan te pakken. De SLIMMER gecombineerde-leefstijl-interventie richt zich op het verbeteren van de leefstijl - gezonde voeding, meer fysieke activiteit en gewichtsverlies van deelnemers.

Uit onderzoek blijkt SLIMMER effectief te zijn.

De onderzoeken naar de uitvoering van SLIMMER laten zien dat de werving van hoogrisico personen, succesvol is en dat zowel deelnemers als zorgverleners tevreden zijn met het programma. SLIMMER wordt over het algemeen uitgevoerd zoals gepland en verbeterpunten worden gebruikt bij de doorontwikkeling. SLIMMER leidt tot verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren (waaronder gewicht), voedingsinname, beweging en kwaliteit van leven.

De factoren die het programma succesvol maken.

sterke samenwerking zorg en sport via de buurtsportcoach
goed bereik van mensen met een kwetsbare sociaal economische positie
veel aandacht voor behoud van gedragsverandering
bewezen effectiviteit ten aanzien van beperken risicofactoren voor diabetes type en hart- en vaatziekten
begeleiding vanuit een multidisciplinair team

De kosten worden vergoed uit uw basisverzekering.

De kosten voor het SLIMMER programma worden geheel vergoed vanuit uw basisverzekering en gaat niet ten koste van uw eigen risico.

Wacht niet langer als u ook wilt meedoen!

Bespreek samen met uw huisarts de mogelijkheden om deel te nemen aan het SLIMMER programma.

download folder

Uw behandeling zonder verwijzing door een arts.
Afspraak mogelijk binnen 24 uur.

Wij hebben een contract met alle verzekeraars; de vergoeding is afhankelijk van uw polis.
Maak een afspraak
Gezondheidscentrum Velp
Rozendaalselaan 34-5
6881LD Velp
026.3620636
routebeschrijving
Praktijk Velp Zuid
Scheldestraat 2
6882NE Velp
026.3620636
routebeschrijving
Medisch Centrum Rheden
Haverweg 55c
6991BR Rheden
026.2001500
routebeschrijving
usermap-markertable linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram