Afspraken
026-3620636
afspraken@fysioterhorst.nl

Praktijk Zuid
Scheldestraat 2
6882 NE Velp

Gezondheidscentrum Velp
Rozendaalselaan 34-5
6881 LD Velp

Orthoparc Kliniek Rosendaal
Rosendaalselaan 30
6891 DG Rozendaal

  • Topzorg
  • HKZ
  • Plus Praktijk

Vergoeding 

Fysiotherapie wordt in de meeste gevallen vergoed door uw zorgverzekeraar. Wij schatten in dat dit in 90% van de gevallen zo is. De behandelingen worden vergoed door uw aanvullende of basisverzekering. Als u geen aanvullende verzekering heeft komen bepaalde aandoeningen toch voor vergoeding in aanmerking.

Aanvullende verzekering
80% van de fysiotherapeutische zorg wordt vergoed uit de aanvullende verzekering en valt niet onder uw eigen risico. De mate van vergoeding hangt af van het pakket dat u heeft gekozent. Dit kunt u 1 x per jaar wijzigen op 1 januari.

Basisverzekering
Aandoeningen die staan vermeld op de chronische lijst, ook wel lijst Borst genoemd, worden vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Het gaat bv om behandelingen na een operatie aan de knie, heup of schouder. Ook behandelingen bij (chronische) aandoeningen zoals COPD, neurologische aandoeningen of oedeem staan op deze lijst. De 1e 20 behandelingen worden vergoed vanuit uw aanvullende polis of zijn voor eigen rekening. Als je na de 20e behandeling vergoeding krijgt uit de basisverzekering gaat dit ten koste van het eigen risico. Het eigen risico is voor 2016 € 385,-. U krijgt de kosten dus pas vergoed als je eerst € 385.- aan zorg (bv medicijnen, ziekenhuiskosten) zelf hebt betaald. Kinderen hebben geen eigen risico, zij krijgen alles vergoed. 20 % van de fysiotherapeutische zorg valt onder de basis verzekering.

Beweeg programma’s
Beweegprogramma’s worden in de meeste gevallen vergoed uit uw aanvullende verzekering. Heeft u geen aanvullende polis dan bent u natuurlijk ook welkom, de kosten zijn dan voor eigen rekening. Als u een chronische indicatie heeft en u moet daarvoor deelnemen aan een beweegprogramma, dan wordt dit, vanaf de 20e behandeling, vergoed door de basisverzekering. Wilt u weten of een beweegprogramma wordt vergoed door uw aanvullende polis of wat de kosten zijn dan zoeken wij dit graag voor u uit.
 

Patiëntinformatie

Als u bij ons onder behandeling komt zullen wij alles in het werk stellen om u zo goed en snel mogelijk van uw klachten af te helpen. Om alles zo goed en soepel mogelijk te laten verlopen, hebben wij even een aantal zaken voor u op een rij gezet:

Legitimatie
Wij zullen als u de eerste afspraak maakt een aantal gegevens aan u vragen, waaronder het documentnummer van een legitimatiebewijs. Wij zijn dit van de zorgautoriteit Nederland verplicht om dit vast te leggen.

Verzekering
Wij zullen uw verzekeringsgegevens opvragen en indien de behandelingen door uw aanvullende of basis verzekering gedekt worden, zullen wij deze rechtstreeks indienen bij uw verzekeraar. Deze zal dit dan rechtstreeks vergoeden aan ons. Mochten zij om wat voor reden dan ook niet overgaan tot vergoeding dan zullen wij de behandeling alsnog aan u doorbelasten. Voor de dekking van uw behandeling heeft u zelf de eindverantwoording. Wij zullen voor zover mogelijk wel meedenken en adviseren/informeren. Wij hebben met alle verzekeraars een contract.

Niet vergoed door uw verzekeraar:
Indien uw aanvullende verzekering de behandelingen niet meer vergoed of als u geen aanvullende verzekering heeft. Verzoeken wij u om de behandeling per pin of contant na de behandeling te voldoen. Is een andere betalingsmethode gewenst dan kunt u dit met ons overleggen en zullen wij samen met u een passende oplossing vinden.


Eerste behandeling en dossier
Het eerste bezoek bij een aandoening of klacht zal bestaan uit een intake (inventarisatie en registratie) en mogelijk een aanvang met de behandeling van uw klacht. Het registreren en administreren (dossiervorming) is een onderdeel van de behandeling, hier toe zijn wij verplicht door onze beroepsgroep en verzekeraar. Een goede dossiervorming draagt bij aan een effectieve manier van behandelen en goede communicatie met andere zorgverleners. Dit zal altijd in overleg met u gebeuren.

Afzeggen van een afspraak 24 uur van te voren
Indien U een afspraak meer dan 24 uur van te voren afzegt of verzet is dit geen enkel probleem. Wij kunnen de vrijgevallen plaats dan weer inplannen. Indien u een afspraak binnen 24 uur voor de afspraak afzegt, zijn wij genoodzaakt u hiervoor een bedrag in rekening te brengen, wat de oorzaak hiervan ook is. De tariefstelling in de fysiotherapie is niet toereikend om dit voor onze rekening te kunnen nemen. De kosten hiervan zijn € 27,50 voor een enkele behandeling en € 55,00 voor een dubbele.

 

Tarieven 2019

Fysiotherapie € 34,00
Manueel therapie € 44,00
Sportfysiotherapie € 34,00
Oedeemtherapie € 44,00
Fysiotherapie inclusief aan huis toeslag € 46,00
Fysiotherapie inclusief tehuis toeslag € 40,00
Groepsbehandeling vanaf 5 personen € 18,00
Groepsbehandeling van 3 personen € 24,50
Eenmalig onderzoek € 55,00
Screening DTF € 11,00
Screening, intake en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing AH € 57,00
Intake en onderzoek na verwijzing TH € 57,00
Telefonisch consult € 11,50
Fitheidsscan/beweegconsult € 45,50
Advieskosten € 75,50
Maandabonnement groepen € 50,00

 

Samenwerkingen

Adem- en Ontspanningstherapie Stichting (AOS) Medinova Kliniek Klein Rosendael
www.ademtherapie-aos.com www.medinova.com
   
Sportblessure? Voeding met Visie Velp
www.sportspreekuur.nu/ www.voedingmetvisie.nl
   
ParkinsonWeb Fysionet KNGF
www.parkinsonweb.nl www.fysionet.nl
   
1+ Gezondheidscentrum Velp  Ziekenhuis Rijnstate
www.eenplus.nl  www.rijnstate.nl
   
Orthoparc Kliniek Rosendaal  Schoudernetwerk Arnhem

www.orthoparc.nl/vestigingen/

www.medinova.com/behandelingen/schouder

 www.wseg.nl

 

 

 Sponsoring 

Arnhemsche Hockey Club  Windmill Cup
www.ahcvelp.nl www.windmillcup.com
   
Tennisvereniging Beekhuizen Tennisvereniging Presikhaaf
www.tvbeekhuizen.nl www.tvpresikhaaf.nl
   
Velpse voetbalvereniging Olympia Voetbalvereniging DVOV
www.vvo.nu www.dvov.nl